Деректемелер

 «Астық Индустрия» АгроХолдингі «ЖШС»
Қостанай облысы, Қостанай қ., Чехов көш., 103
БИН 160940030799ИИК KZ689261601192449000 (тенге)
«Казкоммерцбанк» АҚ -да БИК KZKOKZKX