Сушилка конвейерного типа МИГ МИГ Сахара, от 30 до 300 кг в час